Khớp Chữ Thập

Khớp Chữ Thập

Khớp các đăng kiểu chữ thập được sử dụng phổ biến vì cấu tạo của chúng đơn giản; dễ chế tạo, rẻ tiền và làm việc rất chính xác. Trục chữ thập được lắp với các chạc đầu trục lệch nhau góc 90 độ nhờ các vòng bi.

Về cấu tạo cơ bản gồm 2 phần chính; là thân chữ thập và bốn cốc bi lắp vào đầu của bốn đỉnh của thân chữ thập.

Bên trong cốc chữ thập có các viên đũa nhỏ; và dài xếp khít nhau sao cho vừa vặn với lòng trong của cốc để tạo nên một con lăn tròn ôm khít lấy đỉnh thân chữ thập. Cốc chữ thập cũng có nhiều loại, tròn; tròn có tai liền, tròn có tai rời, vuông có tai…

Hiển thị kết quả duy nhất